ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ένα Ιστολόγιο για την Εργασία, στους δύσκολους καιρούς...
Άρθρα, Στατιστικές, Ειδήσεις και Σχόλια
Έρευνες, Θεωρία και Πολιτική

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ
http://dl.dropbox.com/u/16235601/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97.pdf

ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
http://dl.dropbox.com/u/16235601/%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ
http://dl.dropbox.com/u/16235601/%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%99%CE%99.pdf


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un4.ppt
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un4.ppt

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un5.ppt


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un6.ppthttps://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un6.ppt


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un7.ppt

ΔΙΑΛΕΞΗ 8
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un8.ppt

ΔΙΑΛΕΞΗ 9
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un9.ppt

ΔΙΑΛΕΞΗ 10
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un10.ppt

ΔΙΑΛΕΞΗ 11
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un11.pptx

ΔΙΑΛΕΞΗ 12
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un12.pptx

ΔΙΑΛΕΞΗ 13
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/unemployment%20lectures/un13.pptx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου